La magia neix del buit. I del buit les idees.

No cal parlar si no es sent, no cal escriure si no et surt.

Primer, camina. Surt a veure la lluna.

Després, camina. Surt a veure el Sol.

En un camí o altre, troba el teu consol pendent.

Troba allò vertaderament valuós. És fàcil de trobar si abraces no saber.

No saber, no saber, i després potser veure una llum.

Sense pressa comença a nèixer el que sempre ha volgut sortir de la Terra.

El fill del temps. Una aura.